Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 623-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-428/25.08.2011 г. от Вера Георгиева Янева за освобождаването й като член на ОИК в община Кресна по лични причини, придружена с предложение от Пакизе Алиева Джамбазова, общински председател на ДПС - гр. Кресна, за промяна в състава на ОИК в община Кресна, като Вера Георгиева Янева - член на ОИК, бъде заменена с Анита Валентинова Василева; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Анита Валентинова Василева и копие от дипломата за завършено висше образование на Анита Валентинова Василева.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Вера Георгиева Янева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Анита Валентинова Василева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения