Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 623-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-428/25.08.2011 г. от Вера Георгиева Янева за освобождаването й като член на ОИК в община Кресна по лични причини, придружена с предложение от Пакизе Алиева Джамбазова, общински председател на ДПС - гр. Кресна, за промяна в състава на ОИК в община Кресна, като Вера Георгиева Янева - член на ОИК, бъде заменена с Анита Валентинова Василева; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Анита Валентинова Василева и копие от дипломата за завършено висше образование на Анита Валентинова Василева.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Вера Георгиева Янева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Анита Валентинова Василева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения