Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 622-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. за утвърждаване на образци на указателни табели и табла, както и образци на отличителни знаци на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В параграф втори на т. 5.4. на решението е допусната техническа грешка, като вместо „ОИК" и изписано „СИК".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г., както следва:
В абзац втори на т. 5.4. на решението съкращението „СИК" да се чете „ОИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения