Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 622-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. за утвърждаване на образци на указателни табели и табла, както и образци на отличителни знаци на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В параграф втори на т. 5.4. на решението е допусната техническа грешка, като вместо „ОИК" и изписано „СИК".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г., както следва:
В абзац втори на т. 5.4. на решението съкращението „СИК" да се чете „ОИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения