Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 620-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-492 от 30.08.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител ПП „ГЕРБ" - община Своге, придружено с молба от Иван Боянов Иванов да бъде освободен като член на ОИК в община Своге, Софийска област, по лични причини. Предлага се на негово място да бъде назначена Ирена Евтимова Тодорова.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Иван Боянов Иванов, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Своге, Софийска област.
2. НАЗНАЧАВА Ирена Евтимова Тодорова, ЕГН ..-, за член на Общинската избирателна комисия в община Своге, Софийска област
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения