Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 614-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 436-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

С писмо вх. № ОИК-456 от 27.08.2011 г. Общинската избирателна комисия в община Перник уведомява, че в Решение № 436-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписване на фамилното име на члена на комисията Румяна Руменова Рачева - изписано е грешно „Райчева" вместо „РАЧЕВА".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 436-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Румяна Руменова Рачева вместо „Райчева" да се чете „РАЧЕВА".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 31.08.2011 в 13:37 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения