Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 614-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 436-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

С писмо вх. № ОИК-456 от 27.08.2011 г. Общинската избирателна комисия в община Перник уведомява, че в Решение № 436-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписване на фамилното име на члена на комисията Румяна Руменова Рачева - изписано е грешно „Райчева" вместо „РАЧЕВА".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 436-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Румяна Руменова Рачева вместо „Райчева" да се чете „РАЧЕВА".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения