Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 613-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е молба вх. № ОИК-463 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Димитър Русков - упълномощен представител на Коалиция за България, за промени в състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, към която са приложени: молба от Соня Владимирова Юнчова за освобождаването й като член на ОИК в община Банско по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от ИК от Юлия Методиева Чучулайна; копие от диплома за завършено висше образование на Юлия Методиева Чучулайна; копие от пълномощно на Димитър Иванов Русков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, Соня Владимирова Юнчова - член.
НАЗНАЧАВА Юлия Методиева Чучулайна, ЕГН ..., за член на ОИК в община Банско, област Благоевград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения