Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 613-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е молба вх. № ОИК-463 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Димитър Русков - упълномощен представител на Коалиция за България, за промени в състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, към която са приложени: молба от Соня Владимирова Юнчова за освобождаването й като член на ОИК в община Банско по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от ИК от Юлия Методиева Чучулайна; копие от диплома за завършено висше образование на Юлия Методиева Чучулайна; копие от пълномощно на Димитър Иванов Русков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, Соня Владимирова Юнчова - член.
НАЗНАЧАВА Юлия Методиева Чучулайна, ЕГН ..., за член на ОИК в община Банско, област Благоевград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 31.08.2011 в 12:56 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения