Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 613-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е молба вх. № ОИК-463 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Димитър Русков - упълномощен представител на Коалиция за България, за промени в състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, към която са приложени: молба от Соня Владимирова Юнчова за освобождаването й като член на ОИК в община Банско по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от ИК от Юлия Методиева Чучулайна; копие от диплома за завършено висше образование на Юлия Методиева Чучулайна; копие от пълномощно на Димитър Иванов Русков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, Соня Владимирова Юнчова - член.
НАЗНАЧАВА Юлия Методиева Чучулайна, ЕГН ..., за член на ОИК в община Банско, област Благоевград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1706-МИ / 10.12.2019

    относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1705-МИ / 10.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 1704-МИ / 09.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

  • всички решения