Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 610-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  изменение и допълнение на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, като:
1. Изречение трето от т. 30 придобива следната редакция:
„Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат: заявление от независимия кандидат за общински съветник или за кмет на община, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет, който го е посочил (Приложение № 50 или Приложение № 51 от изборните книжа за общински съветници и кметове), документите по т. 26, букви „в", „г", „д" и „е", както и подписката по т. 29".
2. В изречение второ от т. 41 думите „чл. 26, ал.8 от ИК" се заменят с думите „чл. 33, ал. 3 от ИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.01.2013 в 16:32 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения