Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 608-МИ
София, 14 август 2019 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 231 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден, както следва:


Избори за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.


 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

 

 

 


Избори за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.


 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

 

 

 


Избори за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.


 

 

СЕКРЕТАР на СИК

 

 

 


Избори за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.


 

 

 ЧЛЕН на СИК

 

 

 


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения