Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 606-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 359-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 359-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Хитрино, област Шумен, като при изписване на бащиното име на члена на ОИК Румяна Цветанова Станчева вместо „ЦВЕТАНОВА" е изписано грешно „Цветкова", както и при изписване на бащиното име на члена на ОИК Галина Стоянчева Колева вместо „СТОЯНЧЕВА" е изписано грешно „Стоянова".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 359-ПВР/МИ от 16 август 2011 г., като бащиното име на члена на комисията Румяна Цветанова Станчева вместо „Цветкова" да се чете „ЦВЕТАНОВА" и бащиното име на члена на ОИК Галина Стоянчева Колева вместо „Стоянова" да се чете „СТОЯНЧЕВА".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1706-МИ / 10.12.2019

    относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1705-МИ / 10.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 1704-МИ / 09.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

  • всички решения