Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 605-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Белослав, област Варна, назначена с Решение № 231-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-465/29.08.2011 г. от Десислава Тодорова Митишева, упълномощен представител на „ГЕРБ" за област Варна, за замяна на Йорданка Манолова Кирова, като член на ОИК в община Белослав, област Варна, и на нейно място да бъде назначена Стела Великова Митева, ЕГН .... Представени са декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Стела Великова Митева, копие от дипломата за завършено висше образование на Стела Великова Митева и копие от пълномощно.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белослав, област Варна, Йорданка Манолова Кирова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белослав, област Варна, Стела Великова Митева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1706-МИ / 10.12.2019

    относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1705-МИ / 10.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 1704-МИ / 09.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

  • всички решения