Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 604-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, назначена с Решение № 182-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-478/29.08.2011 г. от кмета на община Рила Георги Кабзималски за освобождаване на Мария Стефанова Фабрикарска като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил по лични причини, придружена с предложение на Александър Миладинов упълномощен представител на „Коалиция за България" в община Рила да бъде освободена от длъжност Мария Стефанова Фабрикарска, ЕГН ...и на нейно място да бъде назначен за член на комисията Атанас Тодоров Близнев с ЕГН .... Представени са към преписката декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Атанас Тодоров Близнев, копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Тодоров Близнев и пълномощно на името на Александър Миладинов.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Мария Стефанова Фабрикарска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Атанас Тодоров Близнев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:42 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения