Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 603-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с вх. № ПВР-05-2\12 от 21.09.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цонка Георгиева Велкова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диана Илиева Далакманска

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диляна Данаилова Василева

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Мелекбер Мустафа Абил

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Бранимир Димитров Вълчанов

ЕГН ...

 

Петя Райкова Карагеоргиева

ЕГН ...

 

Димчо Илиев Илиев

ЕГН ...

 

Александрина Богомилова Желязкова

ЕГН ...

 

Галина Славкова Тодорова

ЕГН ...

 

Руслава Ганчева Гаврилова

ЕГН ...

 

Живко Пенев Желязков

ЕГН ...

 

Наджие Али Адем

ЕГН ...

 

Явор Минев Георгиев

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

630-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения