Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 602-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № 493/28.08.2011 г. на ЦИК от Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца. Към писмото е приложена жалба, заведена под вх. № 11 от 26.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово, от Владимир Николов Илиев - член на ОИК Оряхово, срещу решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово. С обжалваното решение ОИК в община Оряхово е решила при отсъствие на секретаря и председателя на ОИК решенията да се подписват от заместник-председателя на ОИК и члена на комисията Цецко Костадинов Кривачков. В жалбата се твърди, че решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово е взето при нарушение на морала и процесуалните и материалните норми на закона.
Жалбоподателят иска отмяна на горецитираното решение на ОИК в община Оряхово и да се дадат задължителни указания на ОИК Оряхово за прилагане на материалните норми на Изборния Кодекс.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба от Владимир Николов Илиев както и заверено от ОИК Оряхово копие от обжалваното решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице и в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс. Обжалваното решение е обявено на от 23.08.2011 г., а жалбата е подадена на 26.08.2011 г.
Обжалваното решение е незаконосъобразно и следва да се отмени по съображения извън посочените в жалбата.
Не са налице посочените в жалбата нарушения на процесуалните и материално правните норми на закона. Разбирането на жалбоподателя, че членът на избирателната комисия, който при едновременното отсъствие на председателя и секретаря да подписва съвместно със заместник-председателя решенията на комисията, следва да бъде с високи морални качества, не намира опора в закона. От намиращата се в ЦИК административна преписка по приемане на Решение № 424-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. за назначаване на ОИК в община Оряхово, област Враца, се установява, че председателят Людмила Ценова Велчева-Кушева е предложена от ПП „ГЕРБ", заместник-председателят Мария Николаева Цветанова е предложена от ПП „ГЕРБ", а секретарят Виолета Цветанова Станкулова - от „Синята коалиция". Членът на комисията Цецко Костадинов Кривачков е предложена от ПП „АТАКА", от което следва, че са спазени изискванията на чл. 20, ал. 6 от ИК, а именно заместник-председателят и определеният с решение на комисията член да подписват решенията и текущата кореспонденция да са предложени от различни партии и коалиции от партии. Централната избирателна комисия не споделя и съображенията в жалбата, че предложението за назначаване на конкретния член, който да подписва заедно със заместник-председателя при отсъствието на председателя и секретаря, противоречи на морала и закона.
Независимо от това обаче на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да извърши проверка относно законосъобразността на обжалваното решение, като не се ограничава само до проверка на направените в жалбата твърдения за незаконосъобраност на решението.
В кръга на извършената цялостна служебна проверка по законосъобразността на решението ЦИК намира следното:
Видно от разпоредбата на чл. 20, ал. 6, изр. 3 от Изборния кодекс, в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят на ОИК, комисията приема решение за определяне на член, който да подписва заедно със заместник-председателя на комисията за всеки конкретен случай, като изискването на закона е те да са предложени от различни партии и коалиции. Целта на законовата разпоредба е да се обезпечи работата на комисията в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят едновременно. В тези случаи документите, посочени в чл. 20, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс, се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член при спазване на изискването заместник-председателят и този член да са предложени от различни партии и коалиции. По този начин комисията, приемайки решение за всеки конкретен случай, може да определя различни членове, предложени от различни партии и коалиции, да подписват заедно със заместник-председателя на общинската избирателна комисия. Така се осъществява и целта на закона за по-голяма представителност в ръководството на комисиите на партиите и коалициите чрез предложените от тях членове в състава на ОИК.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, с което комисията определя Цецко Костадинов Кривачков - член на ОИК, да подписва заедно със заместник-председателя решенията на ОИК в община Оряхово в случаите, когато едновременно отсъстват председателят и секретарят.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения