Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 599-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № ПВР-05-2\3 от 19.09.2021 на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Кръстева Татарска

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лора Стефчова Младенова-Атанасова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Крумов Колев

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Ивона Йорданова Данова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Горан Йорданов Златков

ЕГН ...

 

Иван Пламенов Иванов

ЕГН ...

 

Силия Иванова Иванова

ЕГН ...

 

Ирена Иванова Николова

ЕГН ...

 

Маргарит Марков Маждраков

ЕГН ...

 

Малинка Георгиева Михайлова

ЕГН ...

 

Николай Пенков Николов

ЕГН ...

 

Красимира Милетиева Банчева

ЕГН ...

 

Даниел Борисов Христов

ЕГН ...

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения