Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 597-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № ПВР-05-2/11 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Кирилов Кожухаров

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петя Методиева Грозданова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Кръстева Попова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Васвие Байрамалиева Мехмедова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Ростислав Ангелов Венчев

ЕГН ...

 

Атанас Петров Петров

ЕГН ...

 

Антони Христосков Върбев

ЕГН ...

 

Лъчезар Николаев Минев

ЕГН ...

 

Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева

ЕГН ...

 

Христо Николов Вълков

ЕГН ...

 

Иванка Василева Гатина

ЕГН ...

 

Али Ахмедов Чешмеджиев

ЕГН ...

 

Стойко Николов Власев

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения