Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 595-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № ПВР-05-2\23 от 20.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дарина Цвяткова Тодорова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кристиан Димитров Гьошев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ферад Есад Мурад

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Ваня Костадинова Костадинова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Никола Владимиров Златев

ЕГН ...

 

Калоян Антонов Ангелов

ЕГН ...

 

Стефан Стоянов Вълчев

ЕГН ...

 

Емил Кирилов Хаджиев

ЕГН ...

 

Росица Ангелова Гавазова

ЕГН ...

 

Янко Христов Радунчев

ЕГН ...

 

Стелияна Димитрова Немцова

ЕГН ...

                   

Иван Милков Кърчев

ЕГН ...

 

Добромир Димитров Алексов

ЕГН ...

 

Мария Атанасова Пейчева

ЕГН ...            

 

Нина Стоянова Георгиева

ЕГН ...

 

Радина Бойчева Петрова

ЕГН ...

 

Никола Атанасов Коцелов

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения