Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 595-ЕП
София, 12 юни 2014 г.

ОТНОСНО: възстановяване на изборни безлихвени депозити

На основание чл. 130 от Изборния кодекс подлежи на възстановяване депозитът на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитът на инициативните комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от едно на сто от действителните гласове. Депозитите на партиите, коалициите и на инициативните комитети, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването съгласно чл. 131, ал. 1 от ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия и коалиция Брой действителни гласове %
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 22440 1,002
10 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 144532 6,454
11 ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ) 68376 3,053
13 АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 90061 4,022
15 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 424037 18,935
18 ПП ГЕРБ 680838 30,402
20 ПП АТАКА 66210 2,957
28 БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН 238629 10,656
29 ДПС - Движение за права и свободи 386725 17,269

2. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумите, внесени от партиите и коалициите, получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., както следва:

Партия и коалиция Брой действителни гласове %
1 БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 11014 0,492
3 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 5218 0,233
4 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 7989 0,357
6 Християндемократическа партия на България 2964 0,132
8 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 3000 0,134
9 СИНЬО ЕДИНСТВО 10786 0,482
12 ПП БАСТА 7330 0,327
17 Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 20487 0,915
21 СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 3217 0,144
25 БКП 9318 0,416
27 ЗЕЛЕНИТЕ 12547 0,560
30 Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ 2499 0,11

3. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумите, внесени от инициативните комитети, чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., както следва:

Инициативен комитет Брой действителни гласове %
16 Независим кандидат Виктор Тенчев Папазов 7652 0,342
19 Независим кандидат Евгения Златева Банева 6188 0,276
26 Независим кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 7373 0,329

 

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, както на партиите, коалициите и инициативните комитети, участвали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения