Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 592-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 33, № 34 и № 35 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Първомай, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 504 от 28.08.2011 г. на ЦИК от Кузо Георгиев Божинов, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 33 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Първомай, област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция от партии с наименование „ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ - „ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", СДС, ВМРО - НИЕ" за участие в изборите за общински съветници в община Първомай; решение № 34 от 25 август 2011 г. на ОИК в община Първомай, област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция от партии с наименование „ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ - „ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", СДС, ВМРО - НИЕ" за участие в изборите за кмет на община Първомай; решения № 35 от 25 август 2011 г. на ОИК в община Първомай, област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция от партии с наименование „ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ - „ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", СДС, ВМРО - НИЕ" за участие в изборите за кмет на кметства община Първомай: Крушево, Градина, Виница, Татарево, Дълбок извор, Искра, Брягово, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Караджалово.
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Първомай неправилно е регистрирала местна коалиция от партии с наименование, в което е добавено със съкращение наименованието на участващата в местната коалиция партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
Централната избирателна комисия намери постъпилата в срок жалба за допустима и разгледана по същество - за основателна.
Съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ИК и раздел II, т. 4 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК наименованието или абревиатурата на коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по ЗПП преди 21.06.2011 г. - датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии в скоби може да бъде добавено наименованието или абревиатурата на участващите в състава й партии (чл. 77, ал. 3 от ИК и раздел II, т. 5 от Решение № 203-МИ на ЦИК).
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование за участие в изборите за общински съветници и кметове и в бюлетините. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" не може да се регистрира пред общинските избирателни комисии в състав на местна коалиция, използвайки в наименованието или добавяйки в скоби след наименованието на местната коалиция своя абревиатура или съкратено наименование, тъй като те повтарят наименованието на регистрираната преди нея политическа партия. Използваната в заявлението абревиатура „ВМРО - НИЕ", може да въведе в заблуждение избирателя, че в състава на местната коалиция участва другата партия - „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", регистрирана по-рано.
Общинската избирателна комисия в община Първомай не е съобразила законовите забрани и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК, като е допуснала неправилна регистрация на местна коалиция „ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ - „ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", СДС, ВМРО - НИЕ", в чието наименование политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е изписана с абревиатура, повтаряща наименованието на друга партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разгледаната насока, съгласно правомощието по чл. 77, ал. 4, във връзка с чл. 95, ал. 6 от ИК, като е постановила регистрация на местна коалиция с наименование, противоречащо на закона. Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат отменени, като извън срока по чл. 95, ал. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия укаже в 3-дневен срок на представляващия местната коалиция да подаде ново заявление (Приложение № 26 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) и ново решение на местната коалиция от партии, в които наименованието на коалицията да съдържа пълното наименование на партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Първомай и кмет на кметства в община Съединение: Крушево, Градина, Виница, Татарево, Дълбок извор, Искра, Брягово, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Караджалово, на 23 октомври 2011 г.
По изложените съображения Централната избирателна комисия намира обжалваното решение за незаконосъобразно и в частта, с която е прието, че наименованието на коалицията в бюлетината ще се изписва с абревиатура на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя изцяло решения № 33, № 34 и № 35 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Първомай, област Пловдив, за регистрация на местна коалиция „ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ - „ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", СДС, ВМРО - НИЕ" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Съединение и кмет на кметства в община Първомай: Крушево, Градина, Виница, Татарево, Дълбок извор, Искра, Брягово, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Караджалово, на 23 октомври 2011 г.
Задължава ОИК в община Първомай, област Пловдив, да даде указания на представляващия местната коалиция в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения