Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 583-ЕП
София, 4 юни 2014 г.

ОТНОСНО: унищожаване на оставените в областната/общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 140-ЕП от 10 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Оставените в областната/общинската администрация бюлетини (резерв), включително формуляри на изборни книжа, които не са предадени на секционните избирателни комисии, се унищожават след изтичане на срока за оспорване на законността на избора за член на Европейския парламент от Република България - 15 дни от обявяване на решението с резултатите от изборите от ЦИК (12 юни 2014 г.).
 2. Условията и редът за унищожаване на резерва от бюлетини, оставен на съхранение в областната/общинската администрация, включително на формулярите на изборни книжа, които не са предадени на СИК, се определя със заповед на областния управител, съответно на кмета на общината.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения