Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 581-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Нови пазар, област Шумен, назначена с Решение № 394-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-457/27.08.2011 г. от Галина Антонова Георгиева - упълномощен представител на Синята коалиция, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Нови пазар, област Шумен, като на мястото на члена на ОИК Мария Драганова Иванова, от квотата на Синята коалиция, да бъде назначена Милена Гатева Стоянова. Предложението е придружено от заявление от Мария Драганова Иванова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Гатева Стоянова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Нови пазар, област Шумен, Мария Драганова Иванова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Нови пазар, област Шумен, Милена Гатева Стоянова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения