Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 579-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бобов дол, област Кюстендил, назначена с Решение № 421-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-414/24.08.2011 г. от Грети Алексова - кмет на община Бобов дол. Към писмото са приложени заявление от Антоанета Димитрова Галева да бъде освободена като член на ОИК в община Бобов дол по лични причини, предложение от ПП „ГЕРБ" да бъде назначена като член на ОИК в община Бобов дол Ина Симеонова Драгомирова, копие от дипломата за завършено висше образование на Ина Симеонова Драгомирова и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Ина Симеонова Драгомирова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бобов дол, област Кюстендил, Антоанета Димитрова Галева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бобов дол, област Кюстендил, Ина Симеонова Драгомирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения