Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 574-ЕП
София, 30 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров – пълномощник на ПП „Българската левица“, против решение № 116-ЕП от 25.05.2014 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски

Постъпила е жалба от Мариян Йорданов Димитров - пълномощник на ПП „Българската левица", срещу решение № 116-ЕП от 25 май 2014г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, с което е отказано да се наложи санкция на кмета на община Русе за неизпълнение на предишно решение № 72-ЕП от 20.05.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, като е прието, че РИК в Деветнадесети район - Русенски, е установила липса на данни за соченото неизпълнение.

В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост с искане да се отмени решение № 116-ЕП на РИК в Деветнадесети район - Русенски, и да се постанови ново решение, като се наложи санкция на кмета на община Русе или жалбата се върне на РИК в Деветнадесети район - Русенски, за ново решение. Към жалбата са приложени две жалби от 25.05.2014г., в 6,45 и 6,50 ч., отправени до две секционни избирателни комисии - № 24 и № 33 в община Русе и тъжба до Районна прокуратура - Русе, с оплаквания, че на по-малко от 50 метра от изборните секции има залепени предизборни материали - плакати на партии „ГЕРБ", „Атака" и коалиция „Реформаторски блок".

Централната избирателна комисия се запозна с Решение №116-ЕП на РИК в Деветнадесети район - Русенски, и установи следното:

Районната избирателна комисия е оставила без уважение жалбата на представителя на ПП „Българската левица" поради това, че в изборния ден оплакванията относно наличието на агитационни материали близо до двете секции следва да се разгледа от секционните избирателни комисии, които са оправомощени да премахват и изземват агитационните материали в изборния ден. В същото решение РИК в Деветнадесети район - Русенски, е установила, че няма данни за неизпълнение от страна на кмета на община Русе на предишно решение № 72-ЕП от 20.05.2014 г. на РИК да премахне предизборни материали.

По същество РИК в Деветнадесети район - Русенски, е постановила законосъобразно решение. Преди подаване на жалбата РИК в Деветнадесети район - Русенски, е дала устни указания по настоящия казус на секционните комисии да изпълняват задълженията си по чл. 186, ал. 1 от ИК. Освен това след изборния ден не може да се установи неизпълнение от страна на кмета на община Русе на решение № 72-ЕП на РИК в Деветнадесети район - Русенски.

С оглед изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мариян Йорданов Димитров като пълномощник на ПП „Българската левица" срещу решение № 116-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, като незаконосъобразно и необосновано.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения