Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 574-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Димово, област Видин, назначена с Решение № 315-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-466/29.08.2011 г. от Николай Ценов Тодоров, упълномощен представител на „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Видин, за освобождаване на Ралица Лилкова Недялкова, ЕГН ..., като член на ОИК в община Димово, област Видин, по лични причини и на нейно място да бъде назначен Светослав Стефанов Димитров, ЕГН .... С предложение вх. № ОИК-467/29.08.2011 г. Николай Ценов Тодоров предлага освобождаването и на Силвана Найденова Славчева-Велкова, ЕГН ...и на нейно място да бъде назначен Красимир Петров Кирилов, ЕГН .... Представени са към преписката декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК от Светослав Стефанов Димитров и Красимир Петров Кирилов, копие от дипломите за завършено висше образование на Светослав Стефанов Димитров и Красимир Петров Кирилов и пълномощно на името на Николай Ценов Тодоров.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Димово, област Видин, Ралица Лилкова Недялкова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Димово, област Видин, Силвана Найденова Славчева-Велкова, ЕГН ....
ПРЕНАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Димово, област Видин, Светослав Стефанов Димитров, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Димово, област Видин, Красимир Петров Кирилов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения