Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 572-МИ
София, 30 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 567- ЕП от 29 май 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 567-ЕП от 29 май 2014 г. на ЦИК, като индексът в номера на решението вместо „ЕП" да се чете „МИ".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения