Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 571-ЕП
София, 30 май 2014 г.

ОТНОСНО: заявление от кандидата за член на Европейския парламент от Република България Делян Славчев Пеевски

Постъпило е заявление от кандидата за член на Европейския парламент от Република България Делян Славчев Пеевски от 27 май 2014 г. с вх. ЕП-10-137 от 28 май 2014 г., в което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за член на Европейския парламент от Република България, като моли на негово място да бъде обявен за избран следващия в листата на партия „Движение за права и свободи". Заявлението е подадено преди изтичане на срока по чл. 387, ал. 1 от ИК.

Когато кандидат за член на Европейския парламент подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за член на Европейския парламент се счита, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, подадено чрез заявлението по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК. Наличието на такова съгласие е абсолютна правна предпоставка за регистрацията на кандидата, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за член на Европейския парламент. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за член на Европейския парламент, препятства възможността ЦИК да стори това. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 387, ал. 2 от ИК спрямо този кандидат.

Подалият заявление кандидат Делян Славчев Пеевски следва да бъде заличен от листата на партия „Движение за права и свободи" за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на произведените избори на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 387, ал. 2 и във връзка с чл. 365, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р   Е   Ш   И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „Движение за права и свободи" кандидата за член на Европейския парламент от Република България под № 2 Делян Славчев Пеевски, ЕГН ..., за произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения