Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 570-МИ
София, 29 май 2014 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите частични избори за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, на 29 юни 2014 г.

На основание т. 6.2. на Договор № МС-41/21.04.2012 г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите частични избори за кмет на Черни връх, община Камено, област Бургас, на 29 юни 2014 г. и утвърдената с Приложение № 1 към Допълнително споразумение № 2 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на 29 юни 2014 г. на частичните избори за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, на 29 юни 2014 г. както следва:
    • за ОИК - Камено, област Бургас - 288.00 лв. с ДДС
  2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 6 юли 2014 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка на протоколите за втори тур, както следва:
    • за ОИК - Камено, област Бургас - 201.60 лв. с ДДС
  3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения