Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 57-ЕП
София, 4 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми район – Добрички, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с вх. № ЕП-05-4\4 от 29.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК в Осми район – Добрички. Към писмото са представени: протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК и протокол от 28.03.2019 г. от проведени допълнителни консултации и жребий, както и направените предложения от участвалите партии и коалиции.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции и на коалиция „Реформаторски блок“, която не е парламентарно представена, но има избран с нейната листа член на Европейския парламент от Република България. Всички участвали в консултациите партии и коалиции са направили предложения за състав на РИК, като общият брой на членовете се оказва четно число. В този случай, вместо да приложи чл. 61, ал. 8 ИК, областният управител е свикал допълнителни консултации, на които е проведен жребий, и съгласно който коалиция „Реформаторски блок“ получава допълнително един член.

Видно от протокола от консултациите на 28.03.2019 г., постигнато е съгласие за състава на РИК – Добрички, включително един член, предложен от коалиция „Реформаторски блок“. Тъй като общият брой на членовете в РИК – Добрички, е четно число, следва да се приложи хипотезата на чл. 61, ал. 8, изреч. първо ИК и парламентарно представената партия с най-голям неоползотворен остатък да получи едно допълнително място.

Централната избирателна комисия намира, че следва да назначи състава на РИК – Добрички, въз основа на предложенията на парламентарно представените партии и коалиции, един член, предложен от коалиция „Реформаторски блок“, и един допълнителен член от партия „Движение за права и свободи“, която е партията с най-голям неоползотворен остатък съгласно чл. 61, ал. 8 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5, 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми район – Добрички, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добромир Паунов Добрев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мелекбер Мустафа Абил
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Антонова Николова
СЕКРЕТАР: Валя Кондова Пейчева
ЧЛЕНОВЕ: Александрина Богомилова Желязкова
  Християн Тодоров Христов
  Милена Цанкова Димитрова
  Димчо Илиев Илиев
` Руслава Ганчева Гаврилова
  Диана Илиева Далакманска
  Галина Славкова Тодорова
  Светослав Димитров Узунов
  Диана Божидарова Манева
  Красимир Иванов Панайотов
  Филиз Тинджарова Шабанова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения