Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 566-ЕП
София, 29 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-11-22/28.05.2014 г. от коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация.

В жалбата се твърди, че на основание свидетелства на представителите на коалиция „Реформаторски блок" в секционните избирателни комисии в София, Стара Загора, Варна, Ямбол и Велико Търново членовете от секционните избирателни комисии са отказали преброяването и вписването в протоколите на преференциалните гласове, отбелязани за водача на листата Меглена Кунева. Жалбоподателят поддържа, че това е пряко нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК. Направено е искане на основание чл. 287, ал. 3 от ИК да се постанови ново преброяване на бюлетините от районните избирателни комисии за следните секции:

- за София град: РИК 25 - СИК № 2546211047; РИК 24 - район „Подуене" - СИК № 244606001, 244606035, 244606050, 244606065, 244606067, 244606072, 244606082;

- за Стара Загора: РИК 27 - Раднево: СИК № 2700011 и № 2700012;

- за Варна: РИК 03 - Долни Чифлик: СИК № 031300007;

- за Ямбол: РИК 31 - СИК № 2600074;

- за Велико Търново: РИК 4: СИК № 040400070, 040400020, 040400005, 040400012, 040400018, 040400027, 040400053, 040400111; гр. Елена: СИК № 041300001, 041300003, 041300018; гр. Златарица: СИК № 041400002; гр. Павликени - СИК 042200003, 042200004, 042200006, 042200010, 042200022, 042200026, 042200034, 042200035; гр. Полски Тръмбеш - СИК 042600002, 042600004, 042600006, 042600014, 042600015, 042600016, 042600019; гр. Свищов - СИК 042800002, 042800019, 042800022, 042800032, 042800042, 042800080; гр. Стражица - СИК № 043100001, 043100007, 043100012; гр. Сухиндол - СИК № 043200008; гр. Горна Оряховица - СИК № 040600063, 040600006, 040600007, 040600016, 040600024, 040600025, 040600026, 040600028, 040600029, 040600037, 040600038, 040600039, 040600041, 040600045, 040600065, 040600074; гр. Лясковец - СИК № 042000002, 042000006, 042000011, 042000012, 042000014, 042000015, 042000016, 042000018.

При извършена служебна проверка бе установено, че към заявлението за регистрация на коалиция „Реформаторски блок" е представено пълномощно в полза на Стамен Стаменов Янев.

Жалбата е допустима и е подадена от активно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от ИК се извършва ново преброяване на гласовете, когато след произвеждане на избор при приемане на протокола на секционната избирателна комисия съответната районна избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В подадената жалба не се съдържат данни да са налице посочените по-горе несъответствия. Няма данни такива несъответствия да са били установени при предаването на протоколите на посочените по-горе секционни избирателни комисии на съответната районна избирателна комисия. Освен това решение за извършване на ново преброяване на гласовете в съответната секция се взима от съответната районна избирателна комисия.

След извършената служебна проверка на сканираните протоколи се установи, че има отбелязване на преференциални гласове, включително и на водача на листата г-жа Меглена Кунева.

Предвид гореизложеното не са налице предпоставките на чл. 287, ал. 3 от ИК за извършване на ново преброяване на гласовете в посочените секции.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация, съдържаща искане за ново преброяване на гласовете в посочените в жалбата секции.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2582-МИ / 03.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

  • № 2581-МИ / 03.10.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2312-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2580-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от Р М А срещу решение № 47-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Ихтиман, Софийска област

  • всички решения