Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 560-МИ
София, 20 септември 2021 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 октомври 2021 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс и т. 5.2. на Договор № 8 от 13.08.2020 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на насрочените на 3 октомври 2021 г. частични избори за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, за кмет на община Калояново, област Пловдив, за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград, за кмет на община Стражица, област Велико Търново, за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора и за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, област София, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в изчислителния пункт (ИП) към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 3 октомври 2021 г. частични избори за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, за кмет на община Калояново, област Пловдив, за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград, за кмет на община Стражица, област Велико Търново, за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора и за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, област София, както следва:

- за ОИК –  община Левски, област Плевен                     -  936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Благоевград, област Благоевград      -  936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Кърджали, област Кърджали            - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Плевен, област Плевен                      -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Разград, област Разград                     -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Крумовград, област Кърджали                    -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Средец, област Бургас                        - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Димово, област Видин                      - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Калояново, област Пловдив              - 1308.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Кресна, област Благоевград              - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Стражица, област Велико Търново   - 1308.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Омуртаг, област Търговище              - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Казанлък, област Стара Загора            - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Ихтиман, област София                              - 1020.00 лв. с ДДС

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 10 октомври 2021 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК –  община Левски, област Плевен                     -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Благоевград, област Благоевград      -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Кърджали, област Кърджали            -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Плевен, област Плевен                      -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Разград, област Разград                     -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Крумовград, област Кърджали                    -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Средец, област Бургас                        -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Димово, област Видин                      -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Калояново, област Пловдив              -  403.20 лв. с ДДС

- за ОИК – община Кресна, област Благоевград              -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Стражица, област Велико Търново   -  403.20 лв. с ДДС

- за ОИК – община Омуртаг, област Търговище              -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Казанлък, област Стара Загора            -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Ихтиман, област София                              -  352.80 лв. с ДДС

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения