Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 560-ЕП
София, 28 май 2014 г.

ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с въведените данни от екземплярите на тези протоколи в РИК от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., анализа на разликите и на основание чл. 390, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс

В резултат на повторно въвеждане на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с въведените данни от екземплярите на тези протоколи в РИК от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., анализа на разликите и актуализация на данните съгласно докладваните от работната група на ЦИК предложения и на основание чл. 390, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

Приема окончателните числови данни за всеки отделен случай и актуализира базата данни на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., съгласно Приложение № 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2510-МИ / 26.09.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Столична община, София-град

  • № 2509-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

  • № 2508-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • всички решения