Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 559-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Главиница, област Силистра, назначена с Решение № 141-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-435/26.08.2011 г. от председателя на ОбС на БСП - гр. Главиница, Данка Милчева чрез кмета на община Главиница Насуф Насуф да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Главиница, област Силистра, като на мястото на члена на ОИК Елена Димитрова Петрова, ЕГН ..., от квотата на Коалиция за България да бъде назначена Райна Недялкова Христова, ЕГН ..... Предложението е придружено от заявление от Елена Димитрова Петрова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Райна Недялкова Христова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Елена Димитрова Петрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Райна Недялкова Христова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения