Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 558-ПВР/НС
София, 20 септември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на нови образци на изборни книжа -Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи че в Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК, са допуснати технически грешки, поради което Централната избирателна комисия ги отменя и вместо тях утвърждава нови образци, които да се обнародват в „Държавен вестник“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, съгласно приложенията.

Отменя утвърдените с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР.

 

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

557-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения