Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 558-ПВР/НС
София, 20 септември 2021 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на нови образци на изборни книжа -Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи че в Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК, са допуснати технически грешки, поради което Централната избирателна комисия ги отменя и вместо тях утвърждава нови образци, които да се обнародват в „Държавен вестник“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, съгласно приложенията.

Отменя утвърдените с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР.

 

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

557-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения