Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 557-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Смядово, област Шумен, назначена с Решение № 223-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-434/26.08.2011 г. от Борислав Борисов, общински ръководител ПП „ГЕРБ" - Смядово, за промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Смядово, област Шумен, като се предлага на мястото на члена на ОИК Владимир Стефанов Сребков да бъде назначена Пенка Будимирова Маджарова. Предложението е придружено с молба от Владимир Стефанов Сребков за освобождаването му като член на Общинската избирателна комисия в община Смядово; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Пенка Будимирова Маджарова; копие от диплома за завършено висше образование на Пенка Будимирова Маджарова; копие от лична карта на Пенка Будимирова Маджарова и пълномощни от политическата партия.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Смядово, област Шумен, Владимир Стефанов Сребков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Смядово, област Шумен, Пенка Будимирова Маджарова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения