Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 554-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 255-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-445 от 26.08.2011 г. от Инджисер Фикрет Кадиш, член на ОИК в община Сунгурларе, в което се заявява, че в Решение № 255-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, е допусната грешка при изписване на собственото й име - написано е „Инджилер" вместо „ИНДЖИСЕР".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 255-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК, като собственото име на члена на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, Инджисер Фикрет Кадиш да се чете „ИНДЖИСЕР" вместо „Инджилер".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения