Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 552-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 428-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-454 от 26.08.2011 г. от Живка Добрева-Ламбова, председател на ОИК в община Приморско, в което се заявява, че в Решение № 428-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Приморско, област Бургас, е допусната грешка, като собственото име на члена на ОИК в община Приморско, Николинка Димова Николова е изписано грешно „Николина" вместо „НИКОЛИНКА".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 428-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК, като собственото име на члена на ОИК в община Приморско, област Бургас, Николинка Димова Николова да се чете „НИКОЛИНКА" вместо „Николина".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения