Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 551-НС
София, 17 септември 2021 г.

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 247 от Изборния кодекс и Указ № 246 от 16 септември 2021 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 17.09.2021 г.) на президента на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо № 07-04-91 от 02.02.2021 г. (вх. № НС-00-15 от 02.02.2021 г.) и приложението към него, съдържащо данните от преброяването на населението от 1 февруари 2011 г., и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители (Приложение № 1 към чл. 248 от ИК), както следва:

 

Изборен район

МИР №

Брой мандати

Първи Благоевградски

01

11 мандата

Втори Бургаски

02

14 мандата

Трети Варненски

03

15 мандата

Четвърти Великотърновски

04

8 мандата

Пети Видински

05

4 мандата

Шести Врачански

06

6 мандата

Седми Габровски

07

4 мандата

Осми Добрички

08

6 мандата

Девети Кърджалийски

09

5 мандата

Десети Кюстендилски

10

4 мандата

Единадесети Ловешки

11

5 мандата

Дванадесети Монтана

12

5 мандата

Тринадесети Пазарджишки

13

9 мандата

Четиринадесети Пернишки

14

4 мандата

Петнадесети Плевенски

15

9 мандата

Шестнадесети Пловдив

16

11 мандата

Седемнадесети Пловдивски

17

11 мандата

Осемнадесети Разградски

18

4 мандата

Деветнадесети Русенски

19

8 мандата

Двадесети Силистренски

20

4 мандата

Двадесет и първи Сливенски

21

6 мандата

Двадесет и втори Смолянски

22

4 мандата

Двадесет и трети София

23

16 мандата

Двадесет и четвърти София

24

12 мандата

Двадесет и пети София

25

14 мандата

Двадесет и шести Софийски

26

8 мандата

Двадесет и седми Старозагорски

27

11 мандата

Двадесет и осми Търговищки

28

4 мандата

Двадесет и девети Хасковски

29

8 мандата

Тридесети Шуменски

30

6 мандата

Тридесет и първи Ямболски

31

4 мандата

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения