Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 546-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Свиленград, област Хасково, назначена с Решение № 425-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-440/26.08.2011 г. от Ангел Николов Божинов - представляващ ПП „АТАКА" в Свиленград, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Свиленград, област Хасково, като на мястото на секретаря на ОИК Павлина Георгиева Ставрева, да бъде назначена Милена Димитрова Калчорова. Предложението е придружено от декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Димитрова Калчорова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 11257 от 24.08.2011 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 10340/2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Свиленград, област Хасково, Павлина Георгиева Ставрева.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Свиленград, област Хасково, Милена Димитрова Калчорова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения