Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 546-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Свиленград, област Хасково, назначена с Решение № 425-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-440/26.08.2011 г. от Ангел Николов Божинов - представляващ ПП „АТАКА" в Свиленград, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Свиленград, област Хасково, като на мястото на секретаря на ОИК Павлина Георгиева Ставрева, да бъде назначена Милена Димитрова Калчорова. Предложението е придружено от декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Димитрова Калчорова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 11257 от 24.08.2011 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 10340/2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Свиленград, област Хасково, Павлина Георгиева Ставрева.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Свиленград, област Хасково, Милена Димитрова Калчорова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения