Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 545-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Маджарово, област Хасково, назначена с Решение № 426-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-449/26.08.2011 г. от Милен Атанасов Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ", Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Маджарово, област Хасково, като на мястото на члена на ОИК Георги Христов Бойков, да бъде назначена Гинка Николова Ангелова. Предложението е придружено от молба от Георги Христов Бойков за освобождаването му като член на ОИК по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Гинка Николова Ангелова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Маджарово, област Хасково, Георги Христов Бойков.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Маджарово, област Хасково, Гинка Николова Ангелова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения