Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 543-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-455 от 26.08.2011 г. от кмета на община Свищов Станислав Благов, в което се заявява, че в Решение № 193-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, е допусната грешка, като собственото име на зам.-председателя на ОИК в община Свищов, Джюнейт Сюлейман Ахмед е изписано грешно като „Джунейт" вместо „ДЖЮНЕЙТ".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 193-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на зам.-председателя на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, Джюнейт Сюлейман Ахмед вместо „Джунейт" да се чете „ДЖЮНЕЙТ".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения