Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 542-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Димитровград, област Хасково, назначена с Решение № 309-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-437 от 26.08.2011 г. от Бахар Мехмед Юсуф - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", придружено с заявление от Айше Сюлейман Вели да бъде освободена като член на ОИК в община Димитровград, област Хасково, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Гюлтен Хасан Сюлейман, като към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Айше Сюлейман Вели, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково.
2. НАЗНАЧАВА Гюлтен Хасан Сюлейман, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения