Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 54-ЕП
София, 4 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № ЕП-05-4\1 от 29.03.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, и партии и коалиции, и коалиция „България без цензура“, която не е парламентарно представена, но има избран с нейна листа член на Европейския парламент от Република България. На консултациите не е присъствал представител на коалиция „Реформаторски блок“. След провеждане на консултациите коалиция „Реформаторски блок“ са представили допълнително предложение с вх. № ЕП-05-4\1 от 30.03.2019 г. От представената преписка е видно, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което са приложени изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК. От представената преписка е видно, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което са приложени изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

Не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, в състав от 19 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиан Руменов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Василева Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Димитров Петров
СЕКРЕТАР: Радина Бойчева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Христова Атанасова
  Тодор Димитров Тодоров
  Гергана Лъвова Костадинова
  Стайко Веселинов Танев
  Калоян Николаев Сухоруков
  Куман Рангелов Златански
  Цеца Пенчева Бресковска
  Божидар Славчев Манев
  Манка Васкова Бабаджанова
  Ангелина Николова Божилова
  Сюрия Юсуф Дене
  Соня Василева Кавърджиева
  Венцислава Севдалинова Карталова
  Кристиан Димитров Гьошев
  Тодор Манолов Димов

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения