Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 537-ПВР/НС
София, 16 септември 2021 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно приложението.
 2. Отменя хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 530-ПВР от 10 септември 2021 г.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения