Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 537-ПВР/МИ
София, 24 май 2014 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член на ОИК – Две могили, област Русе

Постъпило е уведомление с вх. № ЕП-06-308/ 21.05.2014 г. от ОИК -Две могили, с което уведомяват ЦИК, че Кера Кръстева Великова, назначена за член на ОИК - Две могили, с Решение № 329-ПВР/МИ от 10.05.2014 г., не се явява на работа.

С вх. № МИ-15-54/23.05.2014 г. е постъпило заявление от лицето, че желае да бъде освободено като член на ОИК - Две могили.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Две могили, област Русе, Кера Кръстева Великова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения