Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 536-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, назначена с Решение № 163-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-425/25.08.2011 г. от Драгомил Иванов - председател на ПП „АТАКА", гр. Казанлък, област Стара Загора, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Евгения Павлова Чинтова, да бъде назначена Нина Стоянова Калинова. Предложението е придружено от заявление от Евгения Павлова Чинтова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Нина Стоянова Калинова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, Евгения Павлова Чинтова.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, Нина Стоянова Калинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения