Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 536-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, назначена с Решение № 163-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-425/25.08.2011 г. от Драгомил Иванов - председател на ПП „АТАКА", гр. Казанлък, област Стара Загора, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Евгения Павлова Чинтова, да бъде назначена Нина Стоянова Калинова. Предложението е придружено от заявление от Евгения Павлова Чинтова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Нина Стоянова Калинова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, Евгения Павлова Чинтова.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, Нина Стоянова Калинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения