Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 534-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, назначена с Решение № 271-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-360 от 22.08.2011 г. от кмета на община Стралджа. Към него са приложени предложение от Атанас Михайлов Иванов - упълномощен представител на областния координатор на ПП „ГЕРБ" за община Стралджа, с вх. № АПО-973/17 август 2011 г. на община Стралджа, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, като на мястото на члена на ОИК Ирина Стойчева Урумова да бъде назначена Златка Георгиева Делчева от квотата на ПП "ГЕРБ". Към предложението са представени: молба от Ирина Стойчева Урумова за освобождаването й като член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Златка Георгиева Делчева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, Ирина Стойчева Урумова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, Златка Георгиева Делчева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения