Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 534-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, назначена с Решение № 271-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-360 от 22.08.2011 г. от кмета на община Стралджа. Към него са приложени предложение от Атанас Михайлов Иванов - упълномощен представител на областния координатор на ПП „ГЕРБ" за община Стралджа, с вх. № АПО-973/17 август 2011 г. на община Стралджа, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, като на мястото на члена на ОИК Ирина Стойчева Урумова да бъде назначена Златка Георгиева Делчева от квотата на ПП "ГЕРБ". Към предложението са представени: молба от Ирина Стойчева Урумова за освобождаването й като член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Златка Георгиева Делчева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, Ирина Стойчева Урумова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, Златка Георгиева Делчева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения