Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 530-ПВР
София, 10 септември 2021 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения