Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 530-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-179 от 23.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за заличаване на регистрирани наблюдатели. Към заявлението са приложени и издадените удостоверения.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 92 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирани с Решение № 412-ЕП от 17.05.2014 г. и Решение № 421-ЕП от 19.05.2014 г., както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Наум Китанов Китанов
2. Александър Ангелов Саркизов
3. Мария Тодорова Ангелова
4. Христина Любенова Хаджиева
5. Андон Куртев Атанасов
6. Златомир Димитров Костадинов
7. Атанас Василев Атанасов
8. Никола Илиев Динков
9. Георги Вангелов Илиев
10. Костадин Иванов Овчаров
11. Димитър Георгиев Митев
12. Елена Василева Аргирова
13. Недялка Краева Георгиева
14. Надежда Иванова Янакиева
15. Пейка Богданова Господинова
16. Любомира Любомирова Неделчева
17. Светломира Георгиева Спасова
18. Николай Иванакиев Борисов
19. Пламена Христова Петкова
20. Евгения Петкова Пашкунова
21. Галина Георгиева Лазарова
22. Стоян Петков Иванов
23. Снежанка Спасова Кулева
24. Светлозар Йорданов Андреев
25. Афизе Даудова Яшарова
26. Стайко Дачев Стайков
27. Иван Ненков Иванов
28. Цанко Иванов Ленов
29. Петър Петров Гецов
30. Геца Минчева Пенчева
31. Иван Цветанов Петров
32. Стоян Петков Иванов
33. Кати Тодоров Катев
34. Радина Павлова Донева
35. Борян Маринов Червенски
36. Искра Христова Донева
37. Илия Тодоров Илиев
38. Веска Димитрова Венкова
39. Ценко Русев Георгиев
40. Недялка Петрова Паригвоздева
41. Илияна Петрова Петрова
42. Ивайло Пламенов Костов
43. Добрин Енчев Добрев
44. Стоянка Георгиева Костова
45. Георги Иванов Костов
46. Антоанета Славова Атанасова
47. Даниела Георгиева Василева
48. Диана Ивайлова Григорова
49. Диана Неделчева Иванова
50. Димитър Неделчев Георгиев
51. Калоян Денчев Либчев
52. Кремена Петкова Илиева
53. Мария Трифонова Лукарева
54. Николай Николаев Шишков
55. Павел Христов Лазаров
56. Петранка Неделчева Циполарова
57. Зорница Стефанова Капнилова
58. Станчо Неделчев Станчев
59. Теодор Маринов Тодоров
60. Митко Аврамов Василев
61. Илиан Младенов Михайлов
62. Ваня Димова Лазарова
63. Гинка Петрова Маринова
64. Симеон Костадинов Симеонов
65. Йордан Георгиев Кованлъшки
66. Димитър Иванов Николов
67. Светлозар Христов Нурев
68. Иван Йорданов Иванов
69. Велико Димитров Иванов
70. Пламен Христомиров Рашев
71. Иван Костадинов Иванов
72. Мариан Савов Савов
73. Вили Икономов Шишков
74. Антон Атанасов Данаилов
75. Свилен Станчев Стоянов
76. Ивайло Стефанов Христаков
77. Свилен Лазаров Лазаров
78. Цеца Станчева Колеолова
79. Петър Хинков Хинков
80. Румяна Димитрова Радкова
81. Калин Димитров Калинов
82. Илиян Димов Илиев
83. Ненко Светославов Иванов
84. Тодор Димитров Иванов
85. Щерю Христов Щерев
86. Валентин Димитров Христов
87. Емил Кирилов Георгиев
88. Красимир Иванов Ениманев
89. Никола Петров Михайлов
90. Орлин Христов Лазаров
91. Стойчо Великов Стойчев
92. Пенчо Пламенов Милков

 

Анулира издадените удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения