Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 530-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Ябланица, област Ловеч

Постъпило е писмо вх. № ОИК-423 от 25.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Венера Александрова Динова за освобождаването й като член на ОИК в община Ябланица, предложение от Симо Петров Иванов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Дарина Найденова Димитрова за член на ОИК в община Ябланица, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дарина Найденова Димитрова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Ябланица, област Ловеч, Венера Александрова Динова - член.
НАЗНАЧАВА Дарина Найденова Димитрова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Ябланица, област Ловеч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения