Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 529-МИ/НР
София, 9 юли 2019 г.

ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Костинброд, област Софийска

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-106 от 05.07.2019 г. от председателя и секретаря на ОИК – Костинброд, с което се изпраща за разглеждане по компетентност заявление от члена на ОИК – Костинброд Габриела Антонова Дончева. На основание чл. 51, ал. 2, т. 1 ИК Габриела Антонова Дончева заявява желание за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК – Костинброд по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Костинброд, област Софийска, Габриела Антонова Дончева, ЕГН ………., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения