Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 525-МИ
София, 3 септември 2021 г.

ОТНОСНО: видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 431, чл. 446а и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време в изборното помещение на избирателна секция по чл. 431 ИК се осъществява след края на изборния ден при обявяване на гласуването за приключило и обхваща:

- действията на секционната избирателна комисия при установяване на резултатите от гласуването;

- процеса на броене на хартиени бюлетини – в избирателни секции, в които е гласувано с хартиени бюлетини;

- процеса на съставяне и попълване на секционния протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция.

 1. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време на процеса на предаване, приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в общинската избирателна комисия се осъществява на определеното от общинската избирателна комисия място за лицата по чл. 446а ИК, така че да не се затруднява работата на комисията и на изчислителния пункт към общинската избирателна комисия.
 2. Видеозаснемането и видеоизлъчването по т. 1 и т. 2 се извършват при спазване на изискванията за защита на личните данни и на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

Не се допуска заснемане на избирателни списъци.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете и на общинските избирателни комисии в общините, в които се произвеждат частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г., а чрез тях – и на съответните секционни избирателни комисии.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения