Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 525-МИ
София, 3 септември 2021 г.

ОТНОСНО: видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 431, чл. 446а и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време в изборното помещение на избирателна секция по чл. 431 ИК се осъществява след края на изборния ден при обявяване на гласуването за приключило и обхваща:

- действията на секционната избирателна комисия при установяване на резултатите от гласуването;

- процеса на броене на хартиени бюлетини – в избирателни секции, в които е гласувано с хартиени бюлетини;

- процеса на съставяне и попълване на секционния протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция.

 1. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време на процеса на предаване, приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в общинската избирателна комисия се осъществява на определеното от общинската избирателна комисия място за лицата по чл. 446а ИК, така че да не се затруднява работата на комисията и на изчислителния пункт към общинската избирателна комисия.
 2. Видеозаснемането и видеоизлъчването по т. 1 и т. 2 се извършват при спазване на изискванията за защита на личните данни и на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

Не се допуска заснемане на избирателни списъци.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете и на общинските избирателни комисии в общините, в които се произвеждат частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г., а чрез тях – и на съответните секционни избирателни комисии.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения