Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 524-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

юПостъпило е заявление с вх. № ОИК-397/24.08.2011 г. от Галина Иванова Видева - секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, придружено с предложение от Георги Кузев - упълномощен представител на ПП „АТАКА", да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, като на мястото на секретаря на ОИК Галина Иванова Видева от квотата на ПП „АТАКА" да бъде назначена Гинка Стоянова Влахова от квотата на ПП „АТАКА". Към предложението са представени: заявление от Галина Иванова Видева за освобождаването й като секретар от ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Гинка Стоянова Влахова; копие от дипломата за завършено висше образование на Гинка Стоянова Влахова и копие от личната й карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Галина Иванова Видева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гинка Стоянова Влахова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения