Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 524-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

юПостъпило е заявление с вх. № ОИК-397/24.08.2011 г. от Галина Иванова Видева - секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, придружено с предложение от Георги Кузев - упълномощен представител на ПП „АТАКА", да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, като на мястото на секретаря на ОИК Галина Иванова Видева от квотата на ПП „АТАКА" да бъде назначена Гинка Стоянова Влахова от квотата на ПП „АТАКА". Към предложението са представени: заявление от Галина Иванова Видева за освобождаването й като секретар от ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Гинка Стоянова Влахова; копие от дипломата за завършено висше образование на Гинка Стоянова Влахова и копие от личната й карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Галина Иванова Видева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гинка Стоянова Влахова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения